Van Huis Uit

Van Huis Uit (VHU) is het digitaal contactorgaan voor huisomroepers en huisomroepen, aangesloten bij, en verenigingsorgaan van de Vereniging Huisomroepen Nederland.
VHU verscheen in 1984 voor het eerst als gedrukt kwartaalblad van de IHN, de voorloper van de VHN.
Tussen 2006 en 2013 was het een onderdeel van de (vorige) VHN website.

VHU verschijnt minstens vier keer per jaar als pdf-bijlage bij een e-mail aan alle huisomroepers, bestuurders en belangstellenden.
De inhoud van VHU bestaat voor het grootste gedeelte uit bijdragen van individuele huisomroepen en huisomroepers.
De redactie stuurt enkele weken voor de inleverdatum een mail aan alle abonnees, waarin een oproep voor kopij wordt gedaan.
Na het verschijnen van de nieuwe uitgave wordt deze op de site geplaatst.

Abonneren is gratis

Aanmelden: stuur een e-mail naar vhu@vhn.nl met daarin volledige naam, naam van de omroep plus de lidcode van de omroep.
Opzeggingen en mailadreswijzigingen ook per e-mail doorgeven aan bovenstaand mailadres.

Kopij voor de volgende uitgave, VHU4, zaterdag 22 november 2014. Deze uitgave verschijnt medio december.

Wilt u bijdragen aan Van Huis Uit?

Stuur uw op- en aanmerkingen, nieuwtjes, wetenswaardigheden, ideeën en tips per e-mail naar de redactie.

Heeft uw omroep iets te vieren of iets bijzonders (of: bijzondere mensen, bijzondere apparatuur, specifieke programma’s), of leuke foto’s die iets met het huisomroepwerk te maken hebben: stuur ze naar de redactie!

Wilt u dat de redactie bij u langs komt voor een artikel over uw huisomroep: nodig ons uit!

Publiceert u iets dat ook voor anderen interessant is op de website van uw omroep of uw Facebookpagina, geef dit dan door aan de redactie.
Het is voor ons ondoenlijk om alle websites van alle huisomroepen regelmatig te bezoeken en voor u is het waarschijnlijk maar een kleine moeite.
Uiteraard vermelden wij het webadres van uw site; grote kans dat dit extra bezoekers oplevert!

Kortom: wilt u, op welke manier dan ook, bijdragen aan Van Huis Uit (en daarmee uw collega huisomroepers in Nederland en daarbuiten informeren), mail dan naar de redactie: vhu@vhn.nl

Vriendelijke groet,

H@rry Pater
Redactie Van Huis Uit