Nieuws


ALV-uitgave Van Huis Uit online

Deze uitgave is nu ook beschikbaar op deze website: ALV20-VHU-totaal.pdf

Beste collega’s

Hierbij vindt u alle informatie omtrent de aanstaande algemene ledenvergadering. Iedere omroep is individueel op de hoogte gesteld van de aankomende VHN ALV op 10 juni a.s.

Ben je van plan te komen en heb je je nog niet aangemeld, stuur dan het aanmeldingsformulier graag per omgaande op aan het VHN secretariaat.

Het middagprogramma gaat heel interessant worden met: Jacky de Vries, auteur van het boek “EEN SLOOT VOL KIEZELSTENEN”.

Jacky zal zijn visie die middag geven op het belang van zijn gezichtspunt ook voor de Huisomroep.

Een sloot vol kiezelstenen gaat over lokale en regionale journalistiek, in een nieuwe tijd en in een samenleving die verandert. Het vertelt hoe de nieuwsredactie van de regionale omroep in Noord-Holland zich heeft losgerukt uit de vastgelopen structuren en zijn eigen weg probeert te vinden. Daar waren drastische maatregelen voor nodig. Verslaggevers die niet meer vanuit een rooster werken, hun items delen met anderen, de handen ineenslaan met lokale nieuwspartners en op een andere manier verslag doen van samenleving en politiek. Een proces dat met vallen en opstaan gepaard ging en gaat.

Het is een persoonlijk verslag geworden, vanuit het gezichtspunt van de auteur die dit proces aanstuurde. Het vertelt niet alleen hoe de veranderingen tot stand kwamen, maar vooral waarom. De ideeën worden getoetst door er met verschillende mensen over te spreken. Met collega’s uit de eigen organisatie, maar ook met anderen die hun sporen verdienden in de journalistiek en samenleving. Mensen als Fons van Westerloo, Dennis Nolte en Jean Mentens komen uitgebreid aan het woord.

Een sloot vol kiezelstenen biedt een andere blik op lokale en regionale journalistiek in een nieuw tijdperk, maar ook op termen als kwaliteit, professionaliteit en organisatie. Het boek laat je vanuit een andere invalshoek kijken naar de samenleving en de positie van de journalist.

Trailer van het boek te bekijken op:

Wij zien jullie graag op 10 juni 2017 ALV VHN

29.05.2017


VAN HUIS UIT #3 is verzonden

Vandaag, vrijdag 23 december 2016, is dan eindelijk de derde en laatste Van Huis Uit van het jaar 2016 (beide edities van de ALV uitgave niet meegerekend) verzonden aan de abonnees. Deze is nu ook als download beschikbaar op deze website (zie menu-item VAN HUIS UIT).

Het is de allerlaatste uitgave die door hoofdredacteur Harry Pater is gemaakt, hij stopt per 31 december 2016 met zijn vrijwillige werkzaamheden voor de VHN. Zijn opvolgster is inmiddels ook bekend, zij wordt voorgesteld in VHU3. Zoals gebruikelijk is de VHU op deze site te lezen via deze link

23.12.2016


VAN HUIS UIT komt later

Het was de bedoeling dat jullie de nieuwe Van Huis Uit inmiddels ontvangen hadden.
Helaas is dat niet gelukt, omdat de nieuwe overeenkomst met Buma/Stemra (waarover op de ALV van 11 juni uitgebreid gesproken is) nog niet 100% juridisch afgerond is. Graag nog enkele weken geduld… de verwachting is dat VHU3 eind deze maand of begin oktober alsnog verzonden wordt.

12.09.2016


8 oktober: HIP bijeenkomst

Beste allemaal,

Op zaterdag 8 oktober vanaf 10.30 is er weer een HIP bijeenkomst.
Dit keer zijn we te gast bij de ROZO in Oosterhout.

Adres:
Warandelaan 6
4904 PC Oosterhout (NB)

Wat we gaan bespreken is aan jullie.
Wil je iets op de agenda? Laat het even weten.
Het gaat om het verbeteren / onderhouden van contacten en het leren van elkaar.
Tot 8 oktober in Oosterhout.

Met vriendelijke groet
Ewald

3.08.2016


Kopij-inleverdatum Van Huis Uit gewijzigd

In tegenstelling tot eerdere berichten komt de derde editie in 2016 van het VHN-verenigingsorgaan Van Huis Uit (VHU) pas medio september in de inboxen van de abonnees. De reden hiervoor is helaas dat wij geen nieuwe kopij hebben ontvangen na onze vorige oproep, eind juni.

ALV verslag
In de volgende uitgave komt uiteraard een uitgebreid verslag met foto’s van de ALV van 11 juni.

Bijdragen voor VHU3 ontvangen we graag via het mailadres vhu@vhn.nl; uiterlijk zondag 28 augustus a.s.

5-7-2016


RUAZ stopt na 65 jaar radio

BEVERWIJK – Na 65 jaar komt er een einde aan het bestaan van de Stichting Ruaz Noord-Holland, omroep voor zieken en senioren, kortweg RUAZ.

Wat begon als een plan om de zieken in het toenmalige Antonius Ziekenhuis in IJmuiden-Oost eenmaal per 14 dagen wat ontspanning te brengen en eenmaal per maand, op zaterdagavond, een verzoekplatenprogramma, groeide uit tot een organisatie die in de hele IJmond bekend staat als ‘de RUAZ’ (Radio Uitzendingen Afdeling Ziekenhuizen).

Na verloop van tijd verhuisde de omroep naar Beverwijk waar men lang gevestigd was in de studio in de Spaarnestraat met een dagelijks live verzoekplatenprogramma.

De reden voor het stoppen van de RUAZ is omdat er minder behoefte is aan een ziekenomroep. De opnameduur van patiënten in het ziekenhuis is aanzienlijk korter dan vroeger en bovendien is er genoeg aanbod van radio- en televisieprogramma’s in het ziekenhuis. Patiënten nemen ook vaak hun eigen muziek mee.

4-7-2016


Van Huis Uit komt begin juni

Het was de bedoeling dat Van Huis Uit nummer 2 van 2016 eerder deze maand zou verschijnen. Dit is uitgesteld i.v.m. het uitstellen van de ALV van 30 april naar 11 juni a.s.; als alles volgens afspraak verloopt zal Buma-Stemra uiterlijk 31 mei de nieuwe afspraken naar het VHN bestuur sturen. Deze afspraken zullen in de VHU geplaatst worden, zodat de leden ruim op tijd voor de ALV op 11 juni op de hoogte zijn van de inhoud hiervan. Heeft jullie omroep wellicht nog een bijdrage voor deze uitgave, deze graag uiterlijk 31 mei sturen naar de redactie.

26.5.2016


ALV uitgesteld tot 11 juni!

Als het goed is hebben alle huisomroepen en huisomroepers van wie het mailadres bij de VHN bekend is, op 21 april een e-mail gehad van òf de secretaris òf de Van Huis Uit redactie, met daarin de mededeling dat de ALV van volgende week zaterdag 30 april is uitgesteld. Hieronder de inhoud van deze mail:

Beste omroepvrienden,

In februari hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 30 april a.s. in Bennekom; daarnaast ontvingen jullie de speciale ALV-uitgave van Van Huis Uit, met daarin alle vergaderstukken voor deze vergadering plus het aanmeldings-/machtigingsformulier voor deze vergadering.

Zoals reeds eerder was aangekondigd zal het een belangrijke vergadering worden omdat functionarissen van Buma-Stemra aanwezig zullen zijn om uitleg te geven over het vernieuwde contract met de VHN.

Maar in de afgelopen dagen werd duidelijk dat Buma-Stemra zich niet kon houden aan de gemaakte afspraken.

De vergadering van 30 april 2016 gaat niet door!
Nieuwe datum:  11 juni 2016 – zelfde locatie

In goed overleg heeft het Bestuur van de VHN besloten dat de Algemene Ledenvergadering van de VHN wordt verplaatst en nu wordt gehouden op zaterdag 11 juni 2016.

Van de kant van Buma-Stemra zijn garanties afgegeven dat het vernieuwde contract op 11 juni 2016 bespreekbaar is.

Wij kunnen ons voorstellen dat een gewijzigde vergaderdatum voor jullie niet goed uitkomt. Maar het bestuur van de VHN had daarin geen andere keuze en wij hopen jullie op 11 juni 2016 weer te mogen begroeten in Bennekom.

Om alles in goede banen te leiden verzoeken wij jullie vriendelijk het nieuwe aanmeldings-/machtigingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk op 31 mei te retourneren aan het secretariaat van de VHN per post:
Secretariaat VHN, W.W.M. van Gennip, Groene Woud 42, 4834 BC Breda

òf per e-mail: Secretaris@vhn.nl
Het formulier moet op 1 juni 2016 binnen zijn bij de secretaris!

Het formulier is binnenkort ook vanaf deze site te downloaden: klik hier

De eerder opgestuurde formulieren zijn derhalve ongeldig verklaard.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN)
W.W.M. Van Gennip / secretaris
E-mail:  Secretaris@vhn.nl

23.4.2016


 

ALV-uitgave Van Huis Uit online

Zoals bekend wordt op zaterdag 30 april a.s. de Algemene Ledenvergadering van de VHN gehouden in Bennekom. Op donderdag 10 maart is de speciale ALV-editie van het verenigingsorgaan Van Huis Uit verzonden aan alle geregistreerde huisomroepen en huisomroepers. Deze uitgave is nu ook beschikbaar op deze website:
http://www.vhn.nl/wp-content/uploads/2016/03/ALV19-VHU-definitief.pdf

10.3.2016


 

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier voor deelname aan de ALV is ook te downloaden:
http://www.vhn.nl/wp-content/uploads/2016/03/Aanmeldingsformulier-ALV-2016-04-30.pdf
NB: het formulier dient uiterlijk 20 april volledig ingevuld en ondertekend verzonden te worden aan het op het formulier vermelde adres

10-3-2016


Eerste Van Huis Uit van 2016 online

De allereerste uitgave van Van Huis Uit staat eerder dan verwacht (want: medio maart) staat nu al online en is op 23 februari verzonden aan de abonnees. Zoals gebruikelijk is de VHU op deze site te lezen via deze link

28.2.2016


 

 

Algemene Ledenvergadering op 30 april

De inmiddels 19e ALV (‘nieuwe stijl’) van de VHN wordt gehouden op zaterdag 30 april a.s., zoals gebruikelijk in Bennekom.

Alle informatie over deze jaarvergadering is te lezen in de speciale ALV-uitgave van ons contactorgaan Van Huis Uit. Deze uitgave wordt voortaan niet meer via de post verstuurd, maar evenals de reguliere VHU, als pdf-bestand per e-mail. Deze zullen de omroepen uiterlijk 12 maart (=7 weken voor de ALV, hetgeen statutair bepaald is) in hun mailboxen kunnen vinden.

10.2.2016


 

Van Huis Uit weer online

De vierde en laatste Van Huis Uit van 2015 is halverwege december verzonden aan de abonnees en staat nu ook ter download op deze website:

De eerste VHU van 2016 komt naar verwachting begin maart uit. Kopij voor deze uitgave kan tot uiterlijk zondag 21 februari a.s. worden gestuurd aan de redactie

8.2.2016


 

Nieuwe Van Huis Uit verschenen

De derde ‘normale’ uitgave van Van Huis Uit is op zondag 20 september verzonden aan de abonnees. Heb je een abonnement, maar géén mail met als pdf bijlage VHU3 ontvangen? Check dan eerst je mailbox (misschien is die vol!) en controleer ook of het mailadres vhu@vhn.nl tot veilige afzender is benoemd. Is dat allemaal correct en toch geen VHU ontvangen? Mail dan de redactie op bovenstaand mailadres. NB: een viertal mailadressen hebben we moeten verwijderen omdat deze tenminste twee keer onbestelbaar retour kwamen, ook nadat wij een mail zonder bijlage stuurden. Misschien is jouw mailadres daar ook bij?

Tenslotte: de nieuwe Van Huis Uit is, evenals de uitgaven daarvoor, ook op deze website te downloaden via deze link.

24.9.2015


Voorzitter OZO midden Overijssel overleden

Henny Greevink van OZO Zieken Omroep midden Overijssel berichtte ons het volgende:

“We hebben de droevige mededeling voor jullie dat zaterdagmorgen onze voorzitter Dick Engbers is overleden.
De Avondwake zal gehouden worden op vrijdag 28 augustus om 19.00 uur in de R.K. Parochie Sint Antonius van Padua, Grotestraat 148 in Nijverdal, aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot condoleren.
De viering is op zaterdag 29 augustus om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.

Het adres van Henriëtte is Trompweg 32, 7441 HR Nijverdal.

We willen het jullie ook als OZO toch graag laten weten.

Hartelijke groet,
Henny Greevink”

26.8.2015


 

Verslag HIP bijeenkomst in Alphen aan den Rijn

Het verslag van de 5e HIP bijeenkomst in Alphen aan den Rijn (13 juli jl.) staat nu online en is via het menu-item HIP te lezen.

14.8.2015


Nieuw declaratieformulier vrijwilligers VHN

Vanaf heden is er een nieuw declaratieformulier voor vrijwilligers van de VHN.

Meer informatie hierover is te lezen op deze pagina 

7.7.2015


 

Nieuwe RANO voorzitter

Na bijna 27 jaar draagt de huidige voorzitter van de Stichting RANO Regio Dordrecht, Ria Guns-Tuinman, vandaag, op 1 juli, de voorzittershamer over aan haar opvolgster, Renée Stok-Land.
Meer hierover in de volgende editie van Van Huis UIt, die in september zal verschijnen.

1.7.2015


 

Inzenden kopij Van Huis Uit #3

De einddatum voor het inzenden van kopij voor de derde editie in 2015 van Van Huis Uit is zaterdag 29 augustus a.s. Deze editie van VHU zal medio september verspreid worden.

29.6.2015


 

Presentatie Ferry Ouwendijk

De powerpoint presentatie die Ferry Ouwendijk van Media Choice op de ALV hield is als pdf-bestand op deze website te bekijken via deze link


 

Volgende HIP bijeenkomst

De volgende (5e) HIP bijeenkomst is op zaterdag 11 juli 2015
Voor deze bijeenkomst genieten we de gastvrijheid van BOX TV
De locatie van de studio Omroepvereniging Box Tv is:
in gebouw De Meidoorn op het landgoed Ursula te Nieuwveen,
adres: Muggenlaan 10, 2441 CL Nieuwveen.
Daar zijn jullie van harte welkom vanaf 11.00 uur.

Graag het aantal deelnemers van tevoren afstemmen.
Dus doorgeven of je wel (en met hoeveel personen) of niet komt.

Groeten, Ewald van Warmerdam, Coördinator VHN HIP
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl

22.5.2015


 

Verslag HIP bijeenkomst in Terneuzen

Het verslag van de 4e HIP bijeenkomst in Terneuzen (21 maart jl.) staat nu online en is via het menu-item HIP te lezen.


 

 5e HIP bijeenkomst in Alphen aan den Rijn

Op de ALV werd overeengekomen dat de eerstvolgende HIP bijeenkomst bij Box TV in Alphen aan den Rijn wordt georganiseerd. Nadere details worden op korte termijn bekendgemaakt via deze website.


Kopij inleveren verlengd

In tegenstelling tot wat hieronder is vermeld, is de inleverdatum voor kopij voor Van Huis Uit nummer 2 met één dag verschoven. De deadline is nu zondag 10 mei a.s.

We hebben inmiddels van verschillende omroepen een bijdrage ontvangen, maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij! Graag jullie bijdrage(n) sturen aan vhu@vhn.nl


 

Kopij Van Huis Uit nummer 2

Over enkele weken (medio mei) is het weer zover: de tweede editie in 2015 van het VHN-verenigingsorgaan Van Huis Uit (VHU), komt weer in je inbox als pdf-bijlage bij een e-mail. Wat daar precies in staat is nu nog niet bekend, al kunnen we verklappen dat er een uitgebreid verslag van de zaterdag 25 april gehouden ALV in staat.

Kopij gevraagd
Ook nu weer hebben wij (uiteraard) ook de bijdragen van de huisomroepen en huisomroepers nodig. Heb je of jullie omroep iets te melden dat voor de andere huisomroepers in Nederland interessant is, geef dit dan graag op korte termijn door via dit mailadres vhu@vhn.nl; uiterlijk zaterdag 9 mei. Alle bijdragen zijn welkom, bij voorkeur met foto’s, maar als die er niet zijn, ook dan zijn we blij met de bijdrage van jullie omroep!

Koninklijke onderscheidingen?
Sinds de ALV weten we dat Arnold Scheele van Radio Delta een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Omdat wij ook niet alles (kunnen) weten, als een (of meer) van jullie vrijwillige medewerkers of bestuursleden ook is onderscheiden, laat ons dat dan alsjeblieft weten, dan kunnen we dáár ook aandacht aan besteden in de komende VHU.

Is jullie omroep actief op Facebook, dan is het vast een kleine moeite om hetgeen daarop geplaatst wordt ook aan VHU te sturen (tenslotte is nog lang niet iedereen op Facebook actief).

Abonneren?
Individuele huisomroepers (en bestuursleden) die voortaan VHU persoonlijk willen ontvangen kunnen zich per e-mail aanmelden bij vhu@vhn.nl. In die mail graag vermelden: naam van de vrijwilliger, naam van de huisomroep en het lidnummer van de omroep.

Mailbox vol? 
Vrijwel iedere keer als wij een mailing versturen, of eentje met de nieuwe VHU, komt het voor dat mails als onbestelbaar retour komen. Reden in 99% van de gevallen: de mailbox van de geadresseerde is vol. Oplossing: zorg ervoor dat je je mailbox regelmatig opschoont, met name als je (ook) via webmail mailt, want veel mensen denken daar niet aan. Je zult dit merken als je ineens geen mails meer ontvangt… check dan s.v.p. je mailbox. Alvast bedankt! NB: in principe sturen we de VHU mails maar één keer naar alle adressen; nazenden doen we alleen op verzoek.

Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

H@rry Pater
Redactie Van Huis Uit, 26 april 2015.

26.4.2015


 

Algemene Ledenvergadering (ALV18)

De ALV van 2015 wordt gehouden op zaterdag 25 april 2015 in Bennekom. Halverwege maart is de speciale uitgave van Van Huis Uit naar de aangesloten huisomroepen verzonden. Deze uitgave is nu ook op deze website te downloaden, zie het menu-item Van Huis Uit en daaronder VHU Downloads.

Middagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit een interessante lezing door Ferry Ouwendijk van Media Choice.  Ferry neemt ons mee in de wonderlijke wereld van de elektronica en zal ons laten zien welke mogelijkheden er zijn om de programma’s van de huisomroepen bij de doelgroepen te krijgen.
Als geen ander kent hij de problemen waarmee onze huisomroepen in toenemende mate te maken krijgen. Mis deze lezing dus niet en schrijf u in voor deze ALV!
Een aanrader voor alle besturen en technici van onze huisomroepen!

17.4.2015


4e HIP bijeenkomst in Terneuzen

Op zaterdag 21 maart a.s. is er weer een HIP vergadering, deze keer in het Zeeuwse Terneuzen. Aanvang 11.00 uur. We zijn te gast bij St. Ziekenomroep Radio De Honte (ZL-106), Locatie:
ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
www.radiodehonte.nl

Parkeren kan dichtbij het ziekenhuis, via de hoofdingang naar binnen.

Meer informatie bij  Ewald van Warmerdam, Coördinator VHN HIP
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl


 

Kopij eerste VHU van 2015

De inleverdatum voor bijdragen voor de eerste Van Huis Uit van 2015 is zaterdag 21 februari a.s. Dat duurt dus nog wel even, maar wellicht een idee om dit in je agenda te zetten.

7.1.2015


 

Algemene Ledenvergadering (ALV18)

Om alvast in je agenda te zetten: de ALV van 2015 wordt gehouden op zaterdag 25 april 2015 in Bennekom. Eind maart zal de speciale uitgave van Van Huis Uit naar de aangesloten huisomroepen verzonden worden.

7.1.2015


 

Verslag 3e HIP bijeenkomst

Het verslag van de 3e HIP bijeenkomst, op 13 december 2014 in Tegelen, is te vinden onder het menu-item HIP, De eerstvolgende bijeenkomst zal in Terneuzen zijn, de datum is nog niet bekend.

7.1.2015


 

Bestuursvergadering

Het VHN bestuur vergadert op zaterdag 10 januari a.s. voor het eerst in 2015, zoals gebruikelijk in Hilversum. Heb je iets dat je besproken wilt hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

4.1.2015


 

VHU downloads compleet

Je kunt nu alle uitgaven van Van Huis Uit vanaf begin 2013 teruglezen op deze website onder het menu-item VAN HUIS UIT/VHU Downloads. Het gaat om alle reguliere uitgaven plus de speciale ALV-uitgaven (die, zoals bekend, jaarlijks in gedrukte vorm verschijnen).

3.1.2015


 

Enquête Nationale Discotheek

Geachte muziekgebruiker,

Het zal u bekend zijn dat de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN) inmiddels al ruim 2 jaar bezig is met de Nationale Discotheek.
Toen we in juli 2012 met het project Nationale Discotheek begonnen wisten we natuurlijk niet of we onze doelstelling ooit zouden kunnen behalen.
Heel veel tijd en energie is inmiddels in het project gestoken en daarom is het goed om nu een evaluatie te maken.
Maar daar hebben we u, als eindgebruiker, hard bij nodig.
Wij willen dat doen in de vorm van een enquête. Het is daarbij belangrijk dat u op de gestelde vragen zo goed mogelijk antwoord geeft.
Deze enquête vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de VHN. En vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.
Als u de enquête heeft ingevuld kunt u deze retourneren aan de secretaris van de VHN.

Gebruik hiervoor het mailadres: secretaris@vhn.nl

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING.

1. Uw naam en voorletter(s) :

2. Voor welke omroep bent u werkzaam :

3. Is het programma retroshare in de studio geïnstalleerd :

4. Is het programma retroshare bij u thuis (privé) geïnstalleerd :

5. Hoe vaak heeft u gezocht op retroshare :

6. Waren dat geslaagde zoekacties :

7. Hoeveel “downloads” heeft u gemaakt :

8. Had u ook te maken met niet-geslaagde zoekacties :

9. Heeft u de gezochte muziek toen elders gevonden :

10. Zo ja, waar en hoe :

11. Hoeveel medewerkers van uw omroep maken gebruik van de Nationale Discotheek :

12. Bent u bereid om de door u elders verkregen muziekbestanden ter beschikking te stellen van de Nationale Discotheek ? :

13. Wist u dat er een “artiestenlijst” beschikbaar is in de Nationale Discotheek ? :

14. Heeft u nog wensen of opmerkingen t.a.v. De Nationale Discotheek ?

26-12-2014


 3e HIP Bijeenkomst in Tegelen

Zoals eerder afgesproken is de volgende HIP bijeenkomst op zaterdag 13 december en de locatie is Tegelen (Noord-Limburg, net voorbij Venlo), bij de Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep (TZBO) in Woonzorgcentrum ’t Peske, Schoolstraat 112A, 5931 PB Tegelen..

Je bent welkom vanaf 10:00 uur.
Het adres is Woonzorgcentrum ’t Peske, Schoolstraat 112A, 5931 PB Tegelen.
In de hal van het woon-zorgcomplex is een bel voor dat adres (“Hoeskamer”).

Voor koffie en thee wordt gezorgd en er zijn soep en belegde broodjes voor de lunch.
Graag verneem ik uiterlijk maandag 8 december 2014 dat je komt.

Ewald van Warmerdam
Coördinator VHN HIP
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl


 

Verslag 2e HIP Bijeenkomst

Op de HIP-pagina is het verslag van de 2e HIP bijeenkomst van 17 september jl. toegevoegd.

(29.10.2014)


 

 

Ziekenhuisomroep Oei-Oei

Na 46 jaar beëindigt  Ziekenhuisomroep Oei-Oei haar activiteiten in het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal. Diverse omstandigheden / ontwikkelingen en veranderend beleid zijn redenen hiervan. In goed overleg met de organisatie is de omroep bezig haar activiteiten af te bouwen.

In de week voorafgaand aan de jaarlijkse “dag van de huisomroep” zullen er  programma’s van toen en nu uitgezonden worden voor de patiënten en medewerkers en zullen de huidige teamleden hun laatste programma live uitzenden. Ook wordt er afgesloten  met het traditionele verzoekplatenprogramma , waar ooit mee begonnen is eind 1968.

Op zaterdag 8 november is de laatste uitzenddag vanuit een mobiele studio in de hal, zal tijdens het middagprogramma in aanwezigheid van genodigden en ( oud) leden vanaf 15.30 uur een “ Countdown” plaatsvinden.

Na enkele toespraken, bedanken en een symbolische overdracht van historisch materiaal van de omroep aan de heemkundekring “de Vrijheijt van Rosendale “ zal om 15.46 uur op ludieke wijze “de “stekker”eruit getrokken worden en “het doek” letterlijk vallen voor de omroep binnen het Franciscus Ziekenhuis.

De omroep is in vergevorderde stadium van  bespreking met een zorgorganisatie voor het maken van een doorstart als senior(en) huisomroep.

Belangstellenden zijn welkom op 8 november in de hal van het ziekenhuis.

Voor verdere details verwijzen we naar de website van Oei-Oei: www.oei-oei.nl 

(19.10.2014)


 

Toegevoegd aan HIP Nieuws

Het verslag van de eerste HIP bijeenkomst, op 14 juni in Waalwijk, staat nu op de HIP pagina (zie menu boven aan deze pagina). Zodra het verslag van de tweede bijeenkomst binnen is, komt deze uiteraard op deze pagina te staan.


 

Huisomroepen Informatie Platform

Afgelopen zaterdag 27 september hebben we de tweede HIP bijeenkomst gehad. Prima bijeenkomst. Veel onderwerpen besproken en afspraken gemaakt om van elkaar te leren.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst staat voor zaterdag 13 december en de locatie is Tegelen (Noord-Limburg, net voorbij Venlo), bij de Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep (TZBO). Nadere informatie volgt binnenkort.

VHN leden uit het Zuiden des lands, makkelijker kunnen we het niet maken.
VHN leden uit het Noorden des lands, veel verder kunnen we het niet houden.
Het verslag van de HIP bijeenkomst komt z.s.m. op de website.

(29.9.2014)