Huisomroepen Informatie Platform

Wat is het Huisomroepen Informatie Platform (HIP)?

Na iedere ALV merken we dat er problemen / ontwikkelingen zijn waar elke omroep mee te maken heeft. Om er voor te zorgen dat we niet allemaal het wiel gaan uitvinden hebben we besloten om het HIP op te zetten. HIP staat voor Huisomroepen Informatie Platform.
Naast informatie en vragen delen kan je het HIP ook gebruiken als medium voor het delen van je activiteiten. Hierdoor wordt het HIP ook een PR platform.

Het HIP bestaat al enige tijd, maar de input van de omroepen is mager. Tijdens de ALV van 2012 hebben we besproken dat de communicatie tussen de huisomroepen kan verlopen via het forum op de website. Echter dit blijkt niet of nauwelijks plaats te vinden.
Om de drempel van inloggen e.d. te verlagen is op de laatste ALV het idee geopperd om een Facebook pagina te maken.

Deze pagina is nu actief: www.facebook.com/groups/543973685653955

Natuurlijk is het niet de bedoeling om alleen via het Internet met elkaar te communiceren.

Als Bestuur van de VHN willen we graag weten wat er speelt of gaat gebeuren binnen een omroep. Is er behoefte aan een gesprek? Ben je zeer enthousiast hoe bepaalde dingen binnen je omroep verlopen of gaan lopen….. laat het ons weten.

Er zijn genoeg mogelijkheden om samen betrokken te zijn bij de VHN en niet alleen een keer per jaar in Bennekom.

Ik hoop tot ziens / hoors

Namens het VHN bestuur
Ewald van Warmerdam
Coördinator VHN HIP
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl


Verslagen HIP bijeenkomsten

VHN Hip Bijeenkomst 21 januari 2017
VHN Hip Bijeenkomst 13 juli 2015
VHN Hip Bijeenkomst 21 maart 2015
VHN Hip Bijeenkomst 13 december 2014
VHN Hip Bijeenkomst 17 september 2014
Verslag 1e HIP Bijeenkomst VHN


Techniek Internetradio

Dit document + bijlage (gezip), hebben we gemaakt voor alle Zieken- en Ouderenomroepen aangesloten bij de VHN. Hoe kunnen we in de toekomst de radio- en tv-uitzendingen verzorgen zodat meer mensen onze uitzendingen ook thuis kunnen ontvangen. Wat hebben we hiervoor nodig en wat zijn de kosten. Aan de hand van dit document wordt de gebruiker stap voor stap meegenomen om deze zaak in de praktijk uit te voeren.

HIP internetradio


Huisomroep Informatie Platform (HIP)

Tijdens de ALV van 2013, hebben we als bestuur de doorstart van het HIP bekend gemaakt.

Het HIP vervangt het forum, omdat deze toch niet gebruikt wordt. Wat is het idee achter het HIP? De basis is leren van elkaar.
Veel vragen van leden zijn al opgelost door of spelen ook bij andere leden.
We kunnen door het HIP kennis delen en van elkaar leren.
Op de ALV van 2013 heb ik dan ook gevraagd om alle vragen, problemen en andere zaken die voor collega leden interessant zijn te melden via de mail.
Tot aan de ALV van 10 mei jl is hier geen gebruik van gemaakt.
Op de ALV van 2014, stond het HIP wederom op de agenda.
Ondanks dat er geen vragen bij het HIP waren binnen gekomen, blijkt dat er wel degelijk vragen zijn die we gezamenlijk kunnen oppakken.
Vragen als:

  • Hoe bereiken we onze doelgroep als deze niet meer in de tehuizen wonen?
  • Als ik via internet ga uitzenden val ik dan nog onder de VHN licentie?
  • Wie heeft er behoefte aan een bepaald type programma?
  • Etc.

Er zijn dus genoeg projecten die we als HIP kunnen oppakken, maar de input moet komen vanuit de VHN leden. Zonder Input van de leden doet het HIP niets!
Tijdens de vergadering hebben we afgesproken dat we met een paar mensen het bereikbaarheid probleem gaan uitwerken.
Als je ideeën hebt of je wilt meedenken, laat het even weten via een mail.
Inmiddels hebben zich al 2 mensen zich opgegeven.
Het licentie project, zal worden besproken in de volgende bestuursvergadering.
Een andere mogelijkheid van het HIP is om de omroep te ondersteunen bij de contacten met gemeente en/of besturen van tehuizen eventueel kunnen we helpen met PR activiteiten.
Maar ook hiervoor: Zonder Input van de leden doet het HIP niets!
Hoe kan het HIP worden bereikt: Dit kan op 2 manieren.
De makkelijkste, stuur een e-mail naar: ewald.vanwarmerdam@vhn.nl
Of via de facebook pagina van de VHN groep.
Via facebook, de nieuwsbrief, Van Huis Uit en op de ALV zullen we de leden informeren over de projecten en de resultaten.
Ik hoop dat we het HIP met zijn allen tot een succes kunnen maken!
Alvast bedankt voor de input!

Voor alle huisomroepen, die ‘niet’ op de ALV 2013 waren

Beste allemaal,

Op 10 mei jl heeft de VHN zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Van de 82 omroepen die lid zijn van de VHN, hebben er 17 (!) de moeite genomen om af te reizen naar Bennekom.
Een ALV biedt de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken.
Door allerlei omstandigheden, daalt het aantal huisomroepen en/of worden gedwongen om andere manieren te vinden op te blijven bestaan.
Als bestuurslid en HIP coördinator van de VHN, wil ik graag weten waarom U als huisomroep heeft besloten om niet te komen en wat we als bestuur kunnen doen om U volgend jaar wel te mogen ontmoeten op de ALV.
Ook willen we weten wat er bij U speelt als huisomroep en waar we U bij kunnen helpen.
Graag ontvang ik uw reactie via de mail: ewald.vanwarmerdam@vhn.nl
Wilt u van gedachte wisselen met een van de bestuursleden?
Stuur dan een mail naar: ewald.vanwarmerdam@vhn.nl

Alvast bedankt voor uw reactie