Doelstelling

De vereniging zet zich in voor de ruim 80 aangesloten huisomroepen in Nederland.

De VHN stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en begeleiden van datgene wat dienstig kan zijn tot ontwikkeling en verbetering van het huisomroepwerk in Nederland;
  • het behartigen van de belangen van de leden;
  • het onderhouden van contacten met overheden en instanties die van nut kunnen zijn voor de leden.

De VHN tracht dit doel te bereiken:

  • door het houden van vergaderingen en eventuele studiedagen, waarin de onderwerpen betrekking hebben op het huisomroepwerk;
  • door het instellen van werkgroepen c.q. commissies uit de leden of daarbuiten die aan het bestuur rapport uitbrengen over de uitvoering en voortgang van de door hen ontvangen opdracht;
  • door het uitgeven van een digitale verenigingsperiodiek;
  • door een goede relatie en verstandhouding te bevorderen met natuurlijke personen of rechtspersonen die op een of andere manier van belang zijn voor of betrokken zijn bij het huisomroepwerk;
  • door het verzamelen van (voor de genoemde activiteiten benodigde) financiële middelen;
  • door het verlenen van facilitaire activiteiten voor de huisomroepen en de regio’s;
  • door alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Diensten

De VHN heeft een aantal diensten voor haar leden ontwikkeld.
Met vragen of het verkrijgen van gedrukte informatie over de VHN kan men terecht bij de secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *